Ο Ευρωβουλευτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ πρώτος στις γραπτές ερωτήσεις μεταξύ Ευρωβουλευτών Ελλάδας

Εμμανουήλ (Φραγκούλης) Φράγκος

Ο Ευρωβουλευτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ (Φραγκούλης) Φράγκος έχει να επιδείξει το περισσότερο έργο μεταξύ των Ευρωβουλευτών Ελλάδας.

Συγκεκριμένα είναι πρώτος στις γραπτές ερωτήσεις μεταξύ Ευρωβουλευτών Ελλάδας και τέταρτος στην Ευρωβουλή με σημαντική επίσης προβολή των εθνικών θεμάτων που δυστυχώς δεν υποστηρίζουν οι υπόλοιποι Έλληνες Ευρωβουλευτές!

Fragkos