Ο πρωτογενής τομέας κύριο μέλημα μας στην ΕΕ

Στη σειρά των θέσεων-προτάσεων της Ελληνικής Λύσης και της οικονομικής της επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα, τον οποίο θεωρούμε κύριο μέλημα μας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην ΕΕ, δυστυχώς με την εκκωφαντική απουσία των Ελλήνων Ευρωβουλευτών που ενδιαφέρονται μόνο για το μισθό και για τα προνόμια της θέσης τους, τα εξής:

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΟ-ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ (Κρέας – Γάλα )

Μεταξύ των κυριότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Κτηνοτρόφων αναφέρονται:

 • Ελληνοποιήσεις αιγοπροβάτων προερχόμενα από χώρες των Βαλκανίων και αθέμιτος ανταγωνισμός της τιμής πώλησης αυτών. Ο Έλληνας κτηνοτρόφος αναγκάζεται στην πώληση των αιγών και προβάτων του σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές ή/και στις όποιες αντίστοιχες τρέχουσες τιμές της αγοράς έστω και κάτω του κόστους εκτροφής. Αυτό συμβαίνει διότι δεν μπορεί να ανεβάζει και άλλο το κόστος εκτροφής των αιγών και προβάτων του κρατώντας τα εν ζωή στην δική του επιχείρηση, δηλαδή να συνεχίζει να πληρώνει για την απαιτούμενη καθημερινή φροντίδα και διατοφή των ζώων αυτών, οπότε και προβαίνει στην αναγκαστική πώληση των.
 • Η ύπαρξη στην αγορά εισαγόμενου – Ελληνοποιημένου αιγο-πρόβειου κρέατος σε αφθονία αποτελεί ισχυρή αποτροπή για συνέχιση της εκτροφής αιγο-προβάτων στην Ελλάδα διότι η εκτροφή των καταλήγει να είναι οικονομικά ασύμφορη. Η παρατηρούμενη λοιπόν, έντονη μείωση του ζωϊκού κεφαλαίου σε αιγο-πρόβατα στην Ελλάδα είναι απόλυτα Εθνικά επιζήμια και οδηγεί στην πλήρη εξάρτηση του συγκεκριμένου κρέατος και γάλακτος από τις ξένες αγορές, γεγονός απαράδεκτο διότι η αιγο-προβατοτροφία μπορεί να αποτελέσει τον κορμό της πρωτογενούς ζωϊκής παραγωγής στην Ελλάδα αρκεί να προστατευτεί από το ίδιο το Ελληνικό Κράτος.
 • Η σημερινή τιμή πώλησης από τον παραγωγό του πρόβειου γάλακτος στα 0,7€/κιλό είναι ιδιαίτερα χαμηλή και ασύμφορη για την εκτροφή προβάτων για γαλακτοπαραγωγή. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην τιμή του γάλακτος επιδεινώνεται με την εισαγωγή πρόβειου γάλακτος σε μορφή παγο-κολόνας ή/και νωπού γάλακτος με βυτία κυρίως από άλλες Βαλκανικές χώρες όπως από την Ρουμανία, Βουλγαρία και Αλβανία.
 • Υπο-στελέχωση των Δημόσιων Κτηνιατρείων καθώς και ελαχιστοποίηση της απαραίτητης κρατικής κτηνιατρικής μέριμνας για το αιγο-πρόβατο.
 • Εθνικό Κτηματολόγιο: Μείζον πλήγμα στην αιγο-προβατοτροφία αποτελεί η ένταξη στους δασικούς χάρτες των περισσότερων βοσκοτόπων και ο χαρακτηρισμός τους από τα κατά τόπους δασαρχεία ως δασικές εκτάσεις με την δημιουργία των δασικών χαρτών (αυτό είναι επίτευγμα κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ).

Επιπρόσθετα, κατατίθενται και κάποιες (όχι πολλές αλλά υπάρχουν) νόμιμες – πλήρεις δηλώσεις/απαιτήσεις από Ιδιώτες για την κατοχή βοσκοτόπων, καθώς και από άλλους ιδιώτες δήθεν επενδυτές χωρίς δηλαδή την προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών στα Γραφεία Κτηματογράφησης.

Η άμεση συνέπεια του γεγονότος αυτού και μέχρι την δικαστική ή/μη διεκδίκηση των βοσκοτόπων από ιδιώτες και κτηνοτρόφους  ως νόμιμους ιδιοκτήτες βοσκοτόπων ενάντια στο Δασαρχείο ή/και σε άλλους ιδιώτες καταπατητές είναι η δραματική μείωση των προϋπαρχόντων εκτάσεων βοσκής των ζώων, όταν η Ελλάδα λόγω κλίματος και χλωρίδας (βοσκής) προσφέρεται για την εκτροφή αιγών και προβάτων συγκριτικά με άλλες χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης.

Ακολούθως, η αναγκαία όποια δικαστική διεκδίκηση από τους ιδιώτες/κτηνοτρόφους απαιτεί ποικίλα έξοδα και χρηματικές δαπάνες που οι περισσότεροι δεν μπορούν να διαθέσουν με αποτέλεσμα η απώλεια των βοσκοτόπων και η ένταξη τους στις δασικές εκτάσεις να θεωρείται πλέον οριστική.

 • Ο χαρακτηρισμός των περισσότερων βοσκοτόπων ως δασικές εκτάσεις έχει σαν άμεση συνέπεια την απώλεια από τους κτηνοτρόφους του οικονομικού δικαιώματος ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε): Κάθε χρόνο ο κτηνοτρόφος δηλώνει μέσω ιδιώτη γεωπόνου ή της Ένωσης Κτηνοτρόφων της περιοχής του με αίτηση του στην Περιφέρεια – Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τους βοσκότοπους που χρησιμοποιεί και οι οποίοι θα πρέπει να αντιστοιχούν στα ζώα που εκτρέφει. Όταν λοιπόν οι βοσκότοποι έχουν δραματικά ελαττωθεί λόγω του χαρακτηρισμού των ως δασικές εκτάσεις ο κτηνοτρόφος δεν μπορεί να δηλώσει βοσκότοπους ή δηλώνει λιγότερα στρέμματα βοσκότοπων από αυτά που αντιστοιχούν στον αριθμό των ζώων του και συνεπώς δεν λαμβάνει το οικονομικό δικαίωμα ενίσχυσης της Ε.Ε ή το λαμβάνει αναλογικά μειωμένο. Το δικαίωμα αυτό ανέρχεται σε 17,5 € ανά στρέμμα βοσκοτόπου και για παράδειγμα ένας μικρής κλίμακας κτηνοτρόφος ενισχύεται οικονομικά με 3.850 € ετησίως αρκεί να διαθέτει 220 στρέμματα για την βοσκή των ζώων του. Η απώλεια ή/και δραματική μείωση του δικαιώματος αυτού αποτελεί επίσης πλήγμα στην διαθέσιμη ρευστότητα για άμεση κάλυψη τρεχουσών αναγκών στην επιχείρηση του.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την βοσκή των Αγελάδων. (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. = Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

 • Ο χαρακτηρισμός των περισσότερων βοσκοτόπων ως δασικές εκτάσεις έχει σαν άμεση συνέπεια να παρέχονται στον κτηνοτρόφο διαθέσιμοι (έως πότε) βοσκότοποι σε άλλους Νομούς της Ελλάδας, μέσω της Περιφέρειας – Υπηρεσίας διαχείρισης βοσκότοπων στην προσπάθεια επίλυσης των προαναφερθέντων. Τοιουτοτρόπως, παρουσιάζει ο κτηνοτρόφος τα απαραίτητα στρέμματα βοσκής των ζώων του, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αναγκάζεται να πληρώνει ενοίκιο για βοσκοτόπια τα οποία βρίσκονται μακριά από την περιοχή του και κυρίως δεν πρόκειται ποτέ να τα χρησιμοποιήσει. Παράδειγμα αποτελεί περίπτωση κτηνοτρόφου από την περιοχή του Παγγαίου (Νομός Σερρών) που του δόθηκαν βοσκοτόπια που ανήκουν στον Δήμο της Βέροιας !!!.

Επιπρόσθετα, η μακροχρόνια μη χρήση των βοσκοτόπων για βοσκή από τα ζώα καταστρέφει την υπάρχουσα αυτοφυή χλωρίδα τους και τα καθιστά ακατάλληλα για βοσκή όταν μελλοντικά θελήσει κάποιος να τα χρησιμοποιήσει.

 • Ο χαρακτηρισμός των περισσότερων βοσκότοπων ως δασικές εκτάσεις έχει σαν άμεση συνέπεια να εγκαταλείπονται – καταστρέφονται υπάρχουσες υποδομές σε βοσκότοπους που για δεκαετίες χρησιμοποιήθηκαν από τους Κτηνοτρόφους. Δια Νόμου απαγορεύεται ρητώς η κατασκευή οτιδήποτε κτισμάτων σε δασικές εκτάσεις και επιπλέον επιβάλλεται η καταστροφή (γκρέμισμα) των κτισμάτων αυτών στα βοσκοτόπια τα οποία χαρακτηρίσθηκαν ως δασικές εκτάσεις. Στο σημείο αυτό υπάρχει ο εμπαιγμός ότι κάποιος μπορεί (δηλαδή επιτρέπεται) να βοσκίσει τα ζώα του στο δάσος όταν αυτό καθίσταται πολύ δύσκολο έως πρακτικά αδύνατο διότι: απαγορεύεται στην συγκεκριμένη περιοχή η χρήση στάνης για την διανυκτέρευση – προστασία των ζώων από άσχημες καιρικές συνθήκες / κλοπές από ζωοκλέφτες / αρπαγές από άγρια ζώα, καθώς και η χρήση λοιπών εγκαταστάσεων υποστήριξης για το πότισμα των ζώων, το άρμεγμα, κοκ. Πρέπει να τονισθεί ότι σε περιοχές όπως για παράδειγμα στα σύνορα του Νομού Δράμας – Νομού Ξάνθης – Βουλγαρίας τα ζώα (αιγο-πρόβατα και αγελάδες) βόσκουν σε υψόμετρο μεγαλύτερο από 1.500 μέτρα για το χρονικό διάστημα από αρχές Μαΐου έως αρχές Οκτωβρίου και η ύπαρξη ποιμνιοστασίων, στάβλων και υποδομών εκτροφής είναι απολύτως αναγκαία για την διαβίωση των ζώων αυτών.

Επιπρόσθετα, η απαγόρευση χρήση καλύβας από τους κτηνοτρόφους, δηλαδή στις περισσότερες περιπτώσεις μίας ιδιαίτερα απλής κατασκευής, θέτει σε κίνδυνο την ζωή – διαβίωση των ίδιων των κτηνοτρόφων στις απομακρυσμένες περιοχές και είναι σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα απόλυτα αποθαρρυντικό για την συνέχιση της κτηνοτροφίας.

 • Προσωρινή καλλιέργεια φυτών σε βοσκότοπους για την βοσκή των ζώων: Η κατοχή και μακροχρόνια ενοικίαση βοσκοτόπων από το Κράτος ή/και ιδιώτες συντελεί στην σωστή διαχείριση των πόρων μίας κτηνοτροφικής επιχείρησης, στον σωστό προγραμματισμό του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων και στην περεταίρω δυνατότητα ανάπτυξης της. Ακολούθως, όταν η χρήση των βοσκοτόπων συνδυαστεί με καλλιέργεια φυτών κατάλληλων στο κλίμα της περιοχής τότε παρέχεται η δυνατότητα «πλούσιας» βοσκής για τα ζώα κατά την περίοδο της Άνοιξης και του Φθινοπώρου. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι η ποιότητα του κρέατος και γάλακτος των ζώων αλλά και των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων σε ποσοστό 70% εξαρτάται από την ποιότητα της προσφερόμενης τροφής στα ζώα, η προσωρινή καλλιέργεια φυτών σε βοσκοτόπους βελτιστοποιεί την ορθή πρακτική στην χρήση της Ελληνικής υπαίθρου και οδηγεί στην παραγωγή κρέατος – γάλακτος και  γαλακτοκομικών προϊόντων με ιδιαίτερα γευστικά χαρακτηριστικά. Παράδειγμα προς μίμηση αποτελούν οι ορεινές περιοχές στην Γαλλία, οι οποίες με τον τρόπο αυτόν παράγουν αιγο-πρόβεια προϊόντα που διατίθενται ως «προϊόντα delicatessen» στην διεθνή αγορά και αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην αιγο-προβατοτροφία στην Γαλλία και στην οικονομική ευμάρεια των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, η καλλιέργειες, για την βοσκή των ζώων, κτηνοτροφικών φυτών αποδεδειγμένα μπορούν να αυξήσουν τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος ή/και να ενισχύσουν την άμυνα του οργανισμού ενάντια σε λοιμώξεις και παρασιτώσεις, ελαττώνοντας κατά πολύ με τον τρόπο αυτόν την χρήση απολυμαντικών και φαρμάκων από τους παραγωγούς.

 

Τα ανωτέρω πρέπει να πραγματοποιηθούν – ολοκληρωθούν με σωστή τεκμηρίωση διότι, αν συνεχισθεί αυτό που ισχύει σήμερα σε συνδυασμό και με άλλα γνωστά προβλήματα του κλάδου, όπως είναι οι φορολογικές επιβαρύνσεις στις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, η έλλειψη ρευστότητας και δανείων από τις Τράπεζες και η αναγκαστική από τον κτηνοτρόφο μείωση του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων, γεγονός που με την σειρά τους καθιστά την επιχείρηση οικονομικά ασύμφορη, σύντομα θα βλέπουμε την κατσίκα και το πρόβατο ως εκθέματα σε Μουσεία Φυσικής Ιστορίας στην Ελλάδα (Κανλής, 10/05/2019).

Τονίζεται επίσης ότι συζητείται στην ΕΕ να υπάρξει επιδότηση για κατάργηση της αιγοτροφίας και προβατοτροφίας στην Ελλάδα (ότι έγινε με την παραγωγή καπνού).

Συμπερασματικά:

Παράλληλα λοιπόν και όσο προχωρούν οι όποιες χρονοβόρες δικαστικές διεκδικήσεις από πλευράς ιδιοκτητών των βοσκοτόπων και της Δασικής Υπηρεσίας για τον ορθό χαρακτηρισμό των βοσκότοπων στην Ελλάδα και γνωρίζοντας λοιπόν τα τρέχοντα και μακροχρόνια προβλήματα στον κλάδο της αιγο-προβατοτροφίας, η  προτεινόμενη λύσει είναι να:

 • Αποδεσμευθούν από τους δασικούς χάρτες όλοι βοσκότοποι της Ελλάδας που επί σειρά δεκαετιών χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό και να δοθούν στους κτηνοτρόφους προς μακροχρόνια (20ετή) ενοικίαση, ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησης τους.
 • Να λειτουργούν – επισκευασθούν όλες οι κτηνοτροφικές κτιριακές εγκαταστάσεις – υποδομές που ήδη υπάρχουν σε βοσκότοπους ή/και να κτισθούν καινούργιες βάσει των σύγχρονων αναγκών της κτηνοτροφίας.
 • Να συνεχίσουν οι κτηνοτρόφοι να λαμβάνουν το οικονομικό δικαίωμα ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) που δικαιούνται για την χρήση βοσκοτόπων και τα λοιπά δικαιώματα που απολαμβάνουν οι συνάδελφοι τους στα άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. βάσει της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
 • Να γίνουν προσωρινές καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών στους βοσκότοπους για τον ποιοτικό και ποσοτικό εμπλουτισμό της βοσκής.
 • Να σταματήσει σταματήσουν οι Ελληνοποιήσεις και ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην τιμή αιγο-πρόβειου κρέατος και γάλακτος καθώς και να ενταθεί ο κτηνιατρικός – υγειονομικός  έλεγχος στα αντίστοιχα εισαγόμενα προϊόντα από το εξωτερικό.
 • Να ενισχυθεί με επιστημονικό προσωπικό όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων η κρατική μέριμνα για το αιγο-πρόβατο.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ (υπ’ αριθμό 3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Βλέποντας την συνεχή ερήμωση και εγκατάλειψη της Ελληνικής υπαίθρου και κυρίως των παραμεθόριων περιοχών της Ηπείρου – Μακεδονίας και Θράκης, η ενίσχυση της αιγο-προβατοτροφίας στις περιοχές αυτές πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα από το Ελληνικό Κράτος για την προάσπιση των χερσαίων συνόρων της Ελλάδας.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με

 • Χωροταξικό σχεδιασμό των βοσκοτόπων στις παραμεθόριες περιοχές ώστε κάθε κτηνοτροφική επιχείρηση να γνωρίζει τους διαθέσιμους σε αυτή βοσκοτόπους για τους οποίους να μπορεί να προβαίνει σε μακροχρόνια (20ετή) μίσθωση και τοιουτοτρόπως να προγραμματίζει σωστά τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων και την δυνατότητα για περεταίρω ανάπτυξης της.
 • Βέλτιστη αξιοποίηση των βοσκοτόπων με καλλιέργεια φυτών κατάλληλων στο κλίμα της περιοχής ώστε να παρέχεται η δυνατότητα «πλούσιας» βοσκής για τα ζώα κατά την περίοδο της Άνοιξης και του Φθινοπώρου αναβαθμίζοντας αισθητά την ποιότητα και ποσότητα του παραγόμενου κρέατος και γάλακτος.
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στην παραμεθόριο και την εγκατάσταση σε μισθωμένες κατοικίες εγκαταλελειμμένων ή σχεδόν εγκαταλελειμμένων χωριών των εργαζομένων στις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις.
 • Φύλαξη των συνόρων με κτηνοτρόφους και αγρότες ταυτόχρονα και ως πολιτοφύλακες σε ευαίσθητες για την Ελλάδα περιοχές αναβιώνοντας πληθυσμιακά και οικονομικά την Ελληνική ύπαιθρο και αποτρέποντας συγχρόνως τις συχνές λεηλασίες και κλοπές περιουσιών των Ελλήνων.
 • Καταγραφή των παραβιάσεων των Ελληνικών συνόρων από ξένους κτηνοτρόφους ή/και ζωοκλέφτες και συνεχής έγγραφη ενημέρωση της ΕΕ για τα τεκταινόμενα στα Ελληνικά σύνορα.

Εν κατακλείδι, κατοχυρώνουμε την Ελληνική Συνοριογραμμή και ελαχιστοποιούμε την δημιουργία νέων Γκρίζων Ζωνών από τα γειτονικά κράτη, απαιτώντας – υποχρεώνοντας την Ε.Ε να επιβάλει κυρώσεις έως και την πλήρη αναστολή των Κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων στα κράτη όσων παραβιάζουν τα χερσαία σύνορα της Ελλάδας.

Προηγούμενο άρθροΗ ΑΧΑΪΑ ΕΠΕΛΕΞΕ “ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ”, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΣΕΡΡΕΣ!
Επόμενο άρθροΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ -ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΩΩΝ : “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΜΑΖΙ”