Οι θέσεις της Ελληνικής Λύσης για τη φορολογία

Οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών προσπαθούν να αυξήσουν τα κρατικά έσοδα με τον παράλογο και εκ προοιμίου αποτυχημένο τρόπο της υπερβολικής φορολόγησης των πολιτών και της επιβολής φόρων στους ήδη υπάρχοντες φόρους! Δεν θέλουν να καταλάβουν το οικονομικό αξίωμα, σύμφωνα με το οποίο όταν οι φορολογικοί συντελεστές υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο ανοχής των Πολιτών, τότε τροφοδοτείται η φοροδιαφυγή και τα φορολογικά έσοδα του κράτους μειώνονται, αντί να αυξάνονται.

Η υπερβολική φορολόγηση, η διόγκωση των οφειλών των Πολιτών στο κράτος που έχουν υπερβεί τα 100 δις €, τα μηδενικά έσοδα στα κρατικά ταμεία και η επιβολή νέων φόρων, οδηγούν την ελληνική οικονομία σε βαθιά ύφεση! Παράλληλα, οι πολίτες γίνονται κάθε χρόνο όλο και πιο φτωχοί και ο ιδιωτικός τομέας που ήταν η «ατμομηχανή» της οικονομίας και τροφοδοτούσε τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία, έχει πλέον διαλυθεί!

Το άδικο φορολογικό σύστημα και η επιβολή στους Πολίτες φόρων που δεν μπορούν να αποδώσουν, οδηγεί αναπόφευκτα στη φοροδιαφυγή. Με την υπάρχουσα φορολογική καταιγίδα, με συντελεστές που κυμαίνονται από 22% έως 45% από το εισόδημα όλων των πολιτών (13% για αγροτικούς συνεταιρισμούς και ομάδες αγροτών, 15% για έσοδα από ακίνητα έως 12.000 €), οι άμεσοι φόροι που εισέπραξε το κράτος το 2015 ήταν 19,94 δις € και οι έμμεσοι 23,78 δις €.

Το συνολικό εισόδημα που δήλωσαν 8.516.953 φορολογούμενοι το 2015 ήταν 73,93 δις €, εκ των οποίων οι μισθωτοί 32 δις €, οι συνταξιούχοι 24,65 δις €, οι εισοδηματίες ακινήτων 5,94 δις €, οι εισοδηματίες από επενδύσεις 4,15 δις €, οι επιχειρηματίες-ελεύθεροι επαγγελματίες 4,82 δις €, οι αγρότες 1,34 δις €, οι ναυτικοί 769,5 εκ. € και οι καταθέτες 183 εκ. €.

Το ποσοστό τώρα των άμεσων φόρων επί των εισοδημάτων των πολιτών διαμορφώθηκε στο 27% περίπου, ενώ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δήλωσαν εισοδήματα 56,65 δις € ή το 76,62% των συνολικών, επιβαρυνόμενοι με το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των φόρων. Αντίθετα, οι επιχειρηματίες-επαγγελματίες με 4,82 δις €, δήλωσαν μόλις το 6,5% των εισοδημάτων.

Με κριτήριο τους ποσοστιαίους στόχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2017, όπως είχαν αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό, οι πηγές εσόδων συνολικού ύψους 46,858 δις € (τελικά διαμορφώθηκαν στο 47,56 δις €) ήταν οι εξής:

Άμεσοι φόροι 20,415 δις €: Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 9,172 δις €, Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων 3,236 δις €, Ειδικών κατηγοριών 1,251 δις €, Φόρος περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) 3,132 δις €, Άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 1,291 δις € και Λοιποί άμεσοι φόροι 2,333 δις €.

Έμμεσοι φόροι 26,443 δις €: ΦΠΑ 15,476 €, Πετρελαιοειδών 1,879 δις €, Καπνού 0,663 δις €, Λοιποί φόροι συναλλαγών 0,509 δις €, Μεταβιβάσεις κεφαλαίων 0,225 δις €, Χαρτόσημα 0,281 δις €, Φόρος ασφαλίστρων 0,384 δις €, Τέλος ταξινόμησης οχημάτων 0,165 δις €, Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού κλπ.) 3,013 δις €, Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 1,106 δις €, Λοιποί φόροι κατανάλωσης 0,369 δις €, Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. 0,549 δις €, Λοιποί έμμεσοι 0,362 δις € κλπ.

Στα πλαίσια αυτά η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ προτείνει μείωση του συντελεστή φορολόγησης νομικών προσώπων (επιχειρήσεων) στο 15% με 50% προκαταβολή, η οποία θα κόστιζε στο δημόσιο έσοδα της τάξης των 1,67 δις € συν τη διαφορά της προκαταβολής. Η διαφορά αυτή θα μπορούσε να καλυφθεί εύκολα από την άνοδο του τζίρου των εταιρειών, από την προσέλκυση νέων επενδύσεων και από τον εκούσιο περιορισμό της φοροδιαφυγής λόγω του χαμηλού συντελεστή.

Όσον αφορά τους ιδιώτες, ξανά με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής, το κράτος πρέπει να θεσπίσει ένα απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, όπως το εξής: αφορολόγητο εισόδημα έως 12.000 €, από 12.000 μέχρι 20.000 φορολόγηση με συντελεστή 15%, από 20.000 ευρώ μέχρι 50.000 με 25% και άνω από 50.000, όσο αν είναι το εισόδημα, με 35%.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δημιουργηθεί φορολογική συνείδηση των πολιτών είναι οι δίκαιοι φόροι, ο συστηματικός έλεγχος από την Πολιτεία, η παραδειγματική στάση των ιθυνόντων, το αδίκημα της φοροδιαφυγής να καταστεί ιδιώνυμο, όπως είναι στην Αμερική και οι ποινές να είναι εξοντωτικές σε όποιον  φοροδιαφεύγει.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει ετοιμάσει προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος και να διευκολύνουν την απόδοση των φόρων.

Οι βασικές λύσεις που προτείνουμε και που είναι άμεσα εφαρμόσιμες είναι οι κάτωθι:

 1. Μειωμένους συντελεστές φορολογίας, με εφαρμογή τους από το επόμενο Οικονομικό Έτος, όπως οι παραπάνω (15% για τις επιχειρήσεις, κλίμακα από 15% έως 35% για τους ιδιώτες, με αφορολόγητο 12.000 €). Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές φορολόγησης της μισθωτής εργα­σίας σε σχέση με τις χώρες του ΟΟΣΑ. Το ίδιο συμ­βαίνει με τον συντελεστή ΦΠΑ και με τον συντε­λεστή φορολογίας εισοδήματος των νομικών προ­σώπων. Ειδικά όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ο υψηλός φορολογικός συντελεστής, σε συνδυασμό με το ΕΦΚΑ, με την επί πλέον φορολογία των μερισμάτων κατά 15% και με την απαράδεκτη 100% προκαταβολή φόρου, καθιστά εντελώς ασύμφορη την επιχειρηματική δραστηριοποίηση.

Εκτός αυτού, συνεχώς προκύπτουν νέοι έκτακτοι φόροι επί των ήδη φορολογηθέντων εισοδημάτων, όπως για παράδειγμα η εισφορά αλληλεγγύης ή το τέλος ακινήτων. Η παγκόσμια εμπειρία έχει δείξει ότι το ύψος των φορολογικών συντελεστών συνδέεται με τον ρυθμό ανάπτυξης. Όσο χαμηλότεροι οι φορολογικοί συντελεστές, τόσο μεγαλύτεροι οι ρυθμοί ανάπτυξης του κράτους!

 1. Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ Τροφίμων και Φαρμάκων στο 10%, των Νησιών στο 7% και όλων των λοιπών συναλλαγών στο 15%. Η Ελλάδα διαθέτει από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στο ΟΟΣΑ, ενώ ταυτόχρονα δεν λαμβάνονται υπόψη ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες του ελλαδικού χώρου, όπως τα πολλά μικρά και μεγάλα νησιά μας κλπ.
 2. Αντιγραφή του Αμερικανικού μοντέλου φορολόγησης, που είναι 100% επιτυχημένο και ηλεκτρονική σύνδεση όλων των συναλλαγών και παραγωγικών διαδικασιών, από τη βάση της παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωση. Διευκρινίζεται όμως πως αυτή η κάρτα δεν σχετίζεται με την «Ηλεκτρονική Κάρτα του Πολίτη», την εφαρμογή και την χρήση της οποίας καταδικάζουμε!

Η επιβολή των capital controls το καλοκαίρι του 2015 έκανε τις συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες μια καθημερινότητα. Οι συναλλαγές θα γίνονται με ειδικές κάρτες (όχι RFID) που θα καθιστούν την φοροδιαφυγή σχεδόν ανέφικτη. Είναι όμως και ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που μπορεί να καταπολεμή­σει την καθυστέρηση ή την αποφυγή της απόδοσης του ΦΠΑ.

 1. Κατάργηση των Τεκμηρίων και Θέσπιση Δίκαιου Φορολογικού Συστήματος, όπου ο καθένας θα φορολογείται βάσει των πραγματικών και καθαρών εσόδων του και όχι βάσει αυτών που φαντάζεται ή υποθέτει το Υπουργείο Οικονομικών! Όσο πιο δίκαιο είναι το φορολογικό σύστημα, τόσο περιορίζεται η φοροδιαφυγή. Όταν το κράτος φτάνει στο σημείο να καταληστεύει το 70% των εσόδων ενός ιδιοκτήτη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, όπως για παράδειγμα ένα περίπτερο ή ένα εμπορικό κατάστημα, τότε είναι επόμενο ο πολίτης να κρύβει τα έσοδα!

Η φορολογία δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% των πραγματικών καθαρών εσόδων και είναι ανεπίτρεπτο να μην αφαιρούνται αυθαίρετα οι δαπάνες των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων από τα φορολογητέα έσοδα τους, όπως για παράδειγμα ο ΕΦΚΑ. Επιπλέον, με τη μείωση της υπερφορολόγησης το Κράτος θα ωφελη­θεί γιατί ο κάθε πολίτης θα έχει περισσότερα χρήματα για να καταναλώσει, να τα διαθέσει στην αγορά, να επωφεληθούν πολλοί κλάδοι και επιχειρήσεις και το κράτος να εισπράττει περισσότερα έσοδα από το ΦΠΑ.

 1. Καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και δωροδοκίας στο δημόσιο. Τα μεγαλύτερα και πε­ρισσότερα κρούσματα διαφθοράς απαντώνται στον δημόσιο τομέα. Το κράτος οφείλει να ελέγχει εξονυ­χιστικά τους δημόσιους λειτουργούς του, αλλά και τα περιουσιακά τους στοιχεία, ώστε να διαπιστώνεται εάν αυτά συνάδουν με τους μισθούς τους.
 2. Προσαρμογή των μισθών των εφοριακών, με τους μισθούς που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευ­ρώπη.
 3. Εφαρμογή σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος
 4. Αυτόματος Συμψηφισμός Οφειλών και Επιστρο­φών.
 5. Κατάργηση και Διαγραφή όλων των Προστί­μων-Προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί από το Δημόσιο προς τους Πολίτες, ώστε ο πολίτης θα κληθεί να καταβάλλει μόνο το οφειλόμενο κεφάλαιο και όχι τους τοκογλυφικούς τόκους που το ίδιο το Δημόσιο του έχει επιβάλλει.
 6. Δημιουργία Φορολογικής Κλίμακας με βάση το Κριτήριο: «Έσοδα – Έξοδα = Υποκείμενα σε Φόρο».
 7. Δίνουμε λύση στο πρόβλημα των ασφαλισμέ­νων – ανασφάλιστων ελεύθερων επαγγελματι­ών με τα παρακάτω μέτρα:

–       Διαγραφή του 50% των ανεξόφλητων εισφορών που δημιουργήθηκαν κατά τα χρόνια της ύφεσης.

–       Επανυπολογισμός των εισφορών με βάση τα ετήσια εισόδημα τους.

–       Αφαίρεση της ιατροφαρμακευτικής εισφοράς, μιας και ο ελεύθερος επαγγελματίας που ήταν ανασφάλιστος κλήθηκε να καταβάλλει την αντίστοιχη εισφορά.

–       Αφαίρεση όλων των παράνομων τόκων (από 3 έως 48%) και προσαυξήσεων που επιβλήθηκαν, γιατί οι εισφορές του επαγγελματία είναι ατομικές και όχι εργοδοτικές.

–       Το ποσό που θα προκύψει θα ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο επαγγελματίας να μπορεί να το αποπληρώσει μέχρι να βγει στην σύνταξη του, αλλά και να είναι σε θέση να καλύπτει τις τρέχουσες εισφορές, που θα είναι εναρμονισμένες με το πραγματικό ετήσιο εισόδημα του και όχι σε πίνακες με αύξηση ανά τριετία.

– Ηλεκτρονική σύνδεση όλων των συναλλαγών, από τα διυλιστήρια μέχρι το πρατήριο, από το χωράφι έως το κατάστημα, από το εργοστάσιο έως τον καταναλωτή.

– Λειτουργία του συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών καυσίμων που έχουν τοποθετηθεί αλλά δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει σαφείς και ρεαλιστικές προτάσεις για τη δημιουργία ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος στην χώρα, που παράλληλα θα βοηθήσει και στη μείωση της φοροδιαφυγής.

Προηγούμενο άρθροΒασικές αρχές της Ελληνικής Λύσης
Επόμενο άρθροΚόκκινα δάνεια