Κόκκινα δάνεια

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως τα κόκκινα δάνεια αποτελούν τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα και μεγάλο εμπόδιο για την ανάπτυξη της. Πριν ακόμη λοιπόν αναλύσει τις προγραμματικές της θέσεις, θεωρεί πως πρέπει να δώσει μία εικόνα των κόκκινων δανείων και να προτείνει τις δικές της λύσεις.

Στα πλαίσια αυτά, υπάρχουν δύο κατηγορίες κόκκινων Δανείων (α) τα προσωπικά, στεγαστικά και καταναλωτικά, καθώς επίσης (β) τα επιχειρηματικά.

Προσωπικά: Η λύση για τα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια που αφορούν φυσικά πρόσωπα θα ήταν πολύ πιο απλή, αλλά χρειαζόταν σχεδιασμό: να υπάρχει δηλαδή κανονικό Πτωχευτικό Δίκαιο για φυσικά πρόσωπα, όπως γίνεται σε πολιτισμένες χώρες, το οποίο να επιφέρει σημαντικές συνέπειες σε αυτόν που το επικαλείται. Ο Νόμος Κατσέλη όμως (ο οποίος στην αιτιολογική έκθεσή του προσπαθεί να καθιερώσει Πτωχευτικό Δίκαιο για φυσικά πρόσωπα) δεν είχε καμία συνέπεια σε αυτόν που τον επικαλείται, γι’ αυτό προσφεύγουν όλοι και ότι καταφέρουν.

Εκτός από τις λίγες περιπτώσεις που οφειλέτες απαλλάχτηκαν από τα δάνεια τους με τον Νόμο Κατσέλη, οι περισσότεροι που προσέφυγαν στην προστασία του και απορρίφθηκε το αίτημά τους είναι πολλαπλά ζημιωμένοι. Για όσο διάστημα οι οφειλές ήταν σε εκκρεμότητα, δεν εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους και όταν πλέον η προσφυγή τους απορρίφθηκε, έχουν πολύ περισσότερα (τόκους και χρεολύσια) να πληρώσουν. Ουσιαστικά έκανε κακό τόσο στις τράπεζες όσο και στους δανειολήπτες. Σημειώνουμε εδώ ότι υπάρχουν προσφυγές για τις οποίες ορίστηκε δικάσιμος το 2032!!! Και κάτι ακόμα που αποδεικνύει την προχειρότητα του αρχικού Νόμου. Έχει τροποποιηθεί πέντε φορές (Ν.3996 ΦΕΚ Α 170/05.08.2011, Ν.4019 ΦΕΚ Α 216/30.09.2011, Ν.4161 ΦΕΚ Α 143/14.06.2013, N.4336 ΦΕΚ Α 94/14.08.2015 και N. 4346 ΦΕΚ A 152/ 20.11.2015) για να φτάσει στη σημερινή του μορφή, αλλά και πάλι δεν είναι αποτελεσματικός.

Επιχειρηματικά δάνεια. Υποχρεωθήκαμε (εδώ και δύο χρόνια περίπου) από το τρίτο Μνημόνιο να προχωρήσουμε στον λεγόμενο «εξωδικαστικό συμβιβασμό» Ν4469/2017. Δηλαδή, στην άμεση τακτοποίηση των καθυστερημένων δανείων για να μπορεί να λειτουργήσει η οικονομία. Όσον αφορά την ουσία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, η μέχρι τώρα πορεία του είναι απογοητευτική. Απαιτείται να γίνουν μια σειρά από τροποποιήσεις σε δικαιολογητικά και στον τρόπο που τα προσκομίζει ο Οφειλέτης προκειμένου η διαδικασία να επιταχυνθεί. Η εξέταση των αιτημάτων ρύθμισης από τους Δημόσιους Πιστωτές (ΑΑΔΕ, ΚΕΑΕΟ) πρέπει να τροποποιηθεί και να εκδοθούν οι κατάλληλες ΚΥΑ προκειμένου να εκκαθαρίζονται σύντομα σε σχέση με τους υπόλοιπους Πιστωτές.

Πλειστηριασμοί: Η πρώτη φάση εφαρμογής των πλειστηριασμών έχει αλλάξει τα δεδομένα στα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, καθώς ο φόβος της απώλειας περιουσίας έχει οδηγήσει πολλούς δανειολήπτες στη λύση της ρύθμισης με τις τράπεζες. Αυτές οι ρυθμίσεις αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον 20% μετά από την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ενώ παράλληλα το γεγονός ότι τα δάνεια στη στεγαστική πίστη καλύπτονται από τα ακίνητα που έχουν χρηματοδοτηθεί, αυξάνει σημαντικά τη διαπραγματευτική δύναμη των πιστωτών.

Είναι δεδομένο πως οι τράπεζες δεν επιθυμούν να κρατήσουν οι ίδιες τα φθηνά ακίνητα, καθώς έτσι δεν διασφαλίζεται η αξία τους και ταυτόχρονα παραμένει το κεφαλαιακό τους πρόβλημα, αλλά είναι πρόθυμες στην εύρεση μιας λύσης, ώστε να αρχίσει το δάνειο να αποπληρώνεται. Οι τράπεζες εκτιμούν άλλωστε ότι η τάση αυτή θα ενισχύεται όσο περνούν οι μήνες και αυξάνεται ο αριθμός των εκποιήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των συμβολαιογράφων. Να σημειώσουμε εδώ πως έχουν προγραμματιστεί 8.500 πλειστηριασμών έως και το τέλος του 2018, και 25.000 για το 2019.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πιστωτές εφαρμόζουν τα εξής μέτρα, ώστε να δώσουν κίνητρα στους οφειλέτες να προσέλθουν για ρύθμιση των χρεών τους:

  1. Ρύθμιση της οφειλής: Αναπροσαρμόζονται οι αρχικοί όροι του δανείου με στόχο τη μείωση της μηνιαίας δόσης σε λογικά, για τα οικονομικά δεδομένα του πελάτη τους, επίπεδα. Αυτό μπορεί να συμβεί ως εξής:

Μείωση επιτοκίου: Το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του δανείου μειώνεται με αυτόν τον τρόπο, ενώ αναπροσαρμόζεται σε χαμηλότερα επίπεδα και η μηνιαία δόση.

Επιμήκυνση διάρκειας δανείου: Ο χρόνος μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του δανείου, ανάλογα με την ηλικία του δανειολήπτη, επιμηκύνεται και μπορεί να φτάσει έως και τα 40 χρόνια. Με τον τρόπο αυτόν μειώνεται σημαντικά και μόνιμα η μηνιαία δόση.

Διαχωρισμός δανείου: Η οφειλή διαχωρίζεται σε δύο μέρη, σε αυτήν που αντιστοιχεί στην εμπορική αξία του ακινήτου, η οποία εξυπηρετείται κανονικά και σε αυτήν που «παγώνει» για ένα διάστημα.

Συνδυασμός επιμήκυνσης και μείωσης επιτοκίου. Οι δύο παραπάνω λύσεις εφαρμόζονται και συνδυαστικά, εξασφαλίζοντας τη μείωση της μηνιαίας δόσης, με περιορισμό των τόκων.

Πληρωμή μέρους της δόσης: Για ένα διάστημα από 2 έως και 15 χρόνια ο δανειολήπτης καταβάλλει μέρος της δόσης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τόκους ή και κεφάλαιο.

  1. Οριστική διευθέτηση δανείου. Με τις λύσεις οριστικής διευθέτησης που έχουν σχεδιάσει οι τράπεζες, είναι δυνατή η απαλλαγή του δανειολήπτη από το χρέος ως εξής:

Εθελοντική παράδοση ακινήτου: Ο δανειολήπτης παραδίδει το ακίνητο και η τράπεζα του χαρίζει έως και το 100% του χρέους.

Μίσθωση ακινήτου: Προτείνεται στον πελάτη να ανταλλάξει το σπίτι του με το σύνολο του χρέους και να συνεχίσει να μένει σε αυτό πληρώνοντας ενοίκιο στην τράπεζα.

Υπάρχει όμως και η δυνατότητα για «κούρεμα» μέρους της οφειλής, ειδικά στις περιπτώσεις όπου το χρέος υπερβαίνει σημαντικά την εμπορική αξία του ακινήτου, όπως για παράδειγμα με ανταλλαγή ακινήτου με μικρότερο. Με τον τρόπο αυτόν η οφειλή του κουρεύεται» σημαντικά, κατά το ύψος της διαφοράς μεταξύ της εμπορικής αξίας του νέου ακινήτου και του αρχικού δανειακού υπολοίπου.

Δημιουργία Εθνικής Εταιρίας Διαχείρισης Περιουσιακών στοιχείων (Bad Bank): Σύμφωνα με τα όσα επισήμως ανακοινώθηκαν από τον αντιπρόεδρο της επιτροπής, Valdis Dombrovskis, το μη δεσμευτικό σχέδιο στρατηγικής παρέχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης εθνικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (ΕΔΠΣ), εφόσον το κρίνουν χρήσιμο, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για τις τράπεζες και τις κρατικές ενισχύσεις.

Αν και οι ΕΔΠΣ που περιλαμβάνουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης θεωρούνται ως έκτακτη λύση, το σχέδιο διευκρινίζει τον επιτρεπόμενο σχεδιασμό ΕΔΠΣ που λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση. Το σχέδιο στρατηγικής αξιοποιεί την πείρα και τις βέλτιστες πρακτικές από ΕΔΠΣ που έχουν ήδη συσταθεί στα κράτη μέλη. Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες  είχε επισημανθεί από Ευρωπαίους Οικονομολόγους ότι χώρες όπως οι Ιρλανδία, Ισπανία και Σλοβακία κατάφεραν να «σώσουν» τα τραπεζικά τους ιδρύματα δημιουργώντας κεντρικούς φορείς διαχείρισης των προβληματικών τους χαρτοφυλακίων.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, γνωρίζοντας πως οι τράπεζες θα πουλήσουν τα ενυπόθηκα δάνεια το ανώτατο στο 40% της αξίας τους (άρα με «κούρεμα» 60%) και τα καταναλωτικά στο 3% (άρα με «κούρεμα» 97%), προτείνει τα εξής:

(α) Το «κούρεμα» των ενυπόθηκων δανείων κατά 30%, στο ύψος περίπου της πτώσης του ΑΕΠ της χώρας, εφόσον συμφωνηθεί η εφάπαξ πληρωμή τους από το δανειολήπτη. Άλλωστε οι τράπεζες έχουν ήδη αποσβέσει το 50% των δανείων τους και ως εκ τούτου θα απολαμβάνουν φορολογικά οφέλη για πολλά χρόνια.

(β) Το «κούρεμα» των καταναλωτικών κατά 80%, εφόσον συμφωνηθεί η εφάπαξ πληρωμή τους από το δανειολήπτη.

(γ) Εναλλακτικά τις άλλες μεθόδους των τραπεζών, οι οποίες όμως πρέπει να θεσμοθετηθούν μαζί με τις παραπάνω από το κράτος.

Σε κάθε περίπτωση, είναι ανεπίτρεπτο να χάνει ο οφειλέτης το σπίτι του και να παραμένει χρεωμένος στην τράπεζα, οπότε η νομοθεσία που θα υποχρεώνει τις τράπεζες να διαγράφουν το 100% του δανείου με την παράδοση του σπιτιού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Όλοι γνωρίζουμε άλλωστε πως όσον αφορά τα δάνεια, δεν φταίει μόνο ο οφειλέτης αλλά, επίσης, ο δανειστής, ενώ η πολιτική δανεισμού των τραπεζών πριν από την κρίση ήταν συχνά ανεύθυνη και καταστροφική.

Σε κάθε περίπτωση, έως πρόσφατα τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια ήταν 28 δις €, εκ των οποίων μόλις τα 12 δις € αφορούσαν την πρώτη κατοικία. Επομένως το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ προτείνει επί πλέον τη δημιουργία μίας κακής τράπεζας κατά τα πρότυπα των άλλων χωρών. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα επιδιώξει την ίδρυση εταιριών διαχείρισης τουλάχιστον των κόκκινων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας από δήμους και κοινότητες, με τη σύμπραξη ιδιωτών, έτσι ώστε να εξαγοράζουν τα ακίνητα σε χαμηλές τιμές από τις τράπεζες και να τα προσφέρουν στους ιδιοκτήτες τους με ακόμη μεγαλύτερο «κούρεμα». 

.      ΤΟΛΜΑΜΕ την αλλαγή, με στόχο την ανάπτυξη της χώρας και την ανακούφιση των πολιτών.

.      ΕΙΜΑΣΤΕ απαλλαγμένοι από κομματικά και μικρο­πολιτικά συμφέροντα.

.      ΚΑΛΟΥΜΕ όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλ­ληνες να ενωθούν μαζί μας για την ΑΝΑΣΤΑΣΗ της ΕΛ­ΛΑΔΑΣ.

Οι Έλληνες ΜΠΟΡΟΥΜΕ και ΠΡΕΠΕΙ να πάρουμε ξανά τη χώρα στα χέρια μας! Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας στρα­τηγικός σχεδιασμός που θα στοχεύει στο εθνικό συμ­φέρον και ισχυρή πολιτική βούληση. Στην ΕΛΛΗΝΙ­ΚΗ ΛΥΣΗ διαθέτουμε και τα δύο, καλώντας όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να μας ακολουθήσουν! Πρώτο μας μέλημα είναι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των Πολιτών προς την Πολιτεία, προς το κράτος, η οποία θα φέρει πίσω αποταμιεύσεις άνω των 100 δις €, καθιστώντας μεταξύ άλλων εφικτή τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

Προηγούμενο άρθροΟι θέσεις της Ελληνικής Λύσης για τη φορολογία
Επόμενο άρθροΤα δέκα βήματα της Λύσης για την Ελλάδα