Πολεοδομικές Αυθαιρεσίες και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα κινηθεί στο πνεύμα της πολεοδομικής νομιμότητας, σεβόμενη τους ισχύοντες θεσμοθετημένους όρους δόμησης ανά περιοχή, σεβόμενη το περιβάλλον και την αισθητική της δομημένης ανάπτυξης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα επιβάλει χαράτσια σε ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι προέβησαν σε πολεοδομικές μικροπαραβάσεις του ακινήτου τους, ή σε διαφοροποιήσεις στην εσωτερική εγκατάσταση που δεν επηρεάζουν την στατικότητα και την ασφάλεια εν γένει του κτηρίου.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα αντιμετωπίσει την αυθαίρετη δόμηση και την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων με γνώμονα την ουσιαστική αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και της ουσιαστικής προστασίας του δομημένου περιβάλλοντος και όχι με βάση την λογική της είσπραξης χαρατσιών, που επιβαρύνουν αδίκως τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Συγκεκριμένα η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα προβεί στα παρακάτω μέτρα

  1. Θα εφαρμόσει όλα τα πρωτόκολλα κατεδάφισης χωρίς καμία εξαίρεση και θα προβεί στην κατεδάφιση όλων των αυθαίρετων κτισμάτων που έχουν κτιστεί παρανόμως εντός δασικών περιοχών, ρεμάτων, αιγιαλού, αρχαιολογικών περιοχών και περιοχών natura, καμία ειδική ρύθμιση διατήρησης προστίμων σε αυτά τα αυθαίρετα κτίσματα.
  2. Θα απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη κάθε ακινήτου από πρόστιμα που μέχρι σήμερα αναγκάζεται να πληρώσει για να τακτοποιήσει ακίνητα ή να τα μεταβιβάσει, εφόσον στα εν λόγω ακίνητα έχουν πραγματοποιηθεί:

α) Υπέρβαση δόμησης που να μην παραβιάζουν τον νόμιμο όγκο πέραν του 5%, το περίγραμμα του        ακινήτου, την ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή με βάση την οικοδομική άδεια.

β) Υπέρβαση επιφάνειας δόμησης μέχρι 5% σε χώρους κυρίας χρήσης και 10% σε χώρους βοηθητικής χρήσης.

γ) Αλλαγή χρήσης από βοηθητικούς χώρους σε χώρους κυρίας χρήσης κατοικίας, ειδικά σε μονοκατοικίες ανεξαρτήτου έτους κατασκευής και πάντα πριν το 2011 ή σε πολυκατοικίες που κτίστηκαν με άδεια προ του 1975.

δ) Εσωτερική διαμερισμάτωση του ακινήτου εντός του περιγράμματος και του νομίμου όγκου του κτηρίου με μέγιστη απόκλιση έως και 5% στις διαστάσεις, το εμβαδόν και τον όγκο του ακινήτου και με την προϋπόθεση ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αλλοίωση ή μεταβολή στον φέροντα οργανισμό του κτηρίου.

ε) Αυθαιρεσίες που δεν μπορούν να εξακριβωθούν λόγω απώλειας του φακέλου αρχείου οικοδομών με ευθύνη των πολεοδομικών γραφείων. Σε αυτήν την περίπτωση ο πολεοδομικός έλεγχος θα γίνεται με βάση τα σχέδια της σύστασης και όχι με την εκ νέου σύσταση του φακέλου αδείας με ότι αυτό συνεπάγεται σε οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη.

Επιπλέον η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα εξαιρεί την μεταβίβαση ακινήτων που προέρχεται από κληρονομιά εξαιτίας θανάτου με την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης μηχανικού. Το μέτρο αυτό συντελεί στο να μην υπάρξει περαιτέρω αύξηση των αποποιήσεων κληρονομιών, εξαιτίας τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων που επισύρουν επιπλέον δυσβάσταχτα πρόστιμα και για τα οποία  δεν ευθύνονται οι νόμιμοι κληρονόμοι.

  1. Για όλες τις ανωτέρω πολεοδομικές παραβάσεις η μόνη υποχρέωση των ιδιοκτητών θα είναι μία βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού που θα βεβαιώνει τις ανωτέρω μικροπαραβάσεις , χωρίς την επιβολή κανενός προστίμου και με την υποχρέωση του ιδιοκτήτη της αντίστοιχης  τροποποίησης του Ε9.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΩΝ

Η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων είναι μια ορθή καταγραφή του κτιριακού αποθέματος της χώρας, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα καθιερώσει διαδικασίες ώστε η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων να γίνει άπαξ σε όλα τα κτήρια από αρμόδιους μηχανικούς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα με δαπάνη της πολιτείας, ενώ οποιαδήποτε πολεοδομική παράβαση συντελεστεί μετά την πρώτη ηλεκτρονική καταγραφή, θα οφείλει ο ίδιος ο πολίτης με δική του ευθύνη και δαπάνη να ενημερώσει την βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Πολεοδομικών Παραβάσεων για τυχόν οικοδομικές αλλαγές στο ακίνητο του και όχι να εξαναγκάζεται να προβαίνει σε περιοδικές (5 έτη ή 7 έτη) επικαιροποιήσεις του ακινήτου, εφόσον δεν έχει επέλθει καμία ουσιαστική κτιριακή αλλαγή.

Το ποσοστό δειγματοληπτικών ελέγχων από αρμόδιους ελεγκτές δόμησης θα ανέρχεται στο 5% του συνόλου του κτιριακού αποθέματος της χώρας, ενώ η κλήση για επανέλεγχο της διαπίστωσης της μη μεταβολής των τυχών οικοδομικών στοιχείων του ακινήτου, θα γίνεται μόνο όταν το ακίνητο θα μεταβιβάζεται με την αντίστοιχη έκδοση βεβαίωσης  αρμόδιου μηχανικού.

Το κόστος αυτής της καταγραφής που θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό άπαξ ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα που θα προέλθουν από το πράσινο ταμείο, τα οποία σήμερα εκτιμούνται να ανέρχονται στο 1 δις ευρώ.

Σε περίπτωση δειγματοληπτικών ελέγχων από τους επιθεωρητές δόμησης προκύψουν τροποποιήσεις στην υφιστάμενη δόμηση και δεν έχει προβεί στην σχετική έκδοση αδείας ή ενημέρωσης του φακέλου αδείας, ή έχει αποκρύψει τις μεταβολές του κτηρίου του, θα επιβάλλονται από τον νόμο οι προβλεπόμενες αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Μιχάλης Χριστοδουλίδης

Προηγούμενο άρθροH ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ στο Ηράκλειο Αττικής!
Επόμενο άρθροΟ υποψήφιος Βουλευτής Ανατολικής Αττικής Α. Μπαβέλλας παρευρέθηκε στα εγκαίνια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Αρτέμιδας-Σπάτων.