Σύνοψη των προγραμματικών θέσεων της Ελληνικής Λύσης

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει ως πρώτη προτεραιότητα της την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των Πολιτών προς την Πολιτεία, μεταξύ άλλων με την καταπολέμηση του πελατειακού και κομματικού  κράτους, αφού η ενέργεια αυτή από μόνη της θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει στην απόλυτη ανάγκη

(α) ενός Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας & Εξωτερικής πολιτικής,

(β) ενός Εθνικού Συμβουλίου Διαπραγμάτευσης του μη βιώσιμου δημοσίου χρέους, το οποίο επιδεινώθηκε από την πολιτική των μνημονίων με ευθύνη της Τρόικα, κοστίζοντας στην πατρίδα μας πάνω από 1 τρις € και

(γ) ενός Εθνικού Συμβουλίου για την διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και πολεμικών επανορθώσεων, οι οποίες κατά τους ίδιους τους Γερμανούς επιστήμονες είναι τουλάχιστον ύψους 180 δις €. Τα δύο τελευταία Εθνικά Συμβούλια πρέπει να είναι στελεχωμένα με εξαιρετικά ικανούς τεχνοκράτες και πλαισιωμένα από εξειδικευμένες διεθνείς εταιρείες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ επιθυμεί να ελέγχονται απόλυτα από τους ικανότερους Έλληνες και όχι από ξένους το Υπουργείο Οικονομικών, η Τράπεζα της Ελλάδος, η ΕΛΣΤΑΤ και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, θεωρώντας πως οι τέσσερις αυτοί πυλώνες μπορούν να εγγυηθούν την πρόοδο και την ευημερία της χώρας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θεωρεί πως η Ελλάδα πρέπει να καταρτίσει άμεσα  έναν Κρατικό Ισολογισμό για να γνωρίζουν κάθε φορά οι Πολίτες όχι μόνο τι χρωστούν, αλλά και τι τους ανήκει. Είναι το κόμμα που καταλαβαίνει πως το σημαντικότερο για την Ελλάδα είναι η ανάκτηση των τιμών της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, όπου χάθηκε σχεδόν 1 τρις €,  αφού μόνο έτσι μπορούν να εξυγιανθούν οι τράπεζες, να κρατήσουν τα σπίτια τους αρκετοί Πολίτες και να επανέλθει η χαμένη πιστοληπτική τους ικανότητα. Μόνο έτσι θα είναι σε θέση το κράτος και οι ιδιώτες να δανείζονται για τη διεξαγωγή επενδύσεων, ώστε να εισέλθει η Ελλάδα σε μία βιώσιμη πορεία ανάπτυξης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει ως στόχο της ένα δημοσιονομικό έλλειμμα του προϋπολογισμού κάτω από το 3% της συμφωνίας του Μάαστριχτ και σε ανάλογο ύψος με τον πληθωρισμό. Επίσης ένα ισοσκελισμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που δεν θα στηρίζεται όμως στη φτωχοποίηση που επιβλήθηκε στην πατρίδα μας από τα μνημόνια, αλλά στην παραγωγή πλούτου από τους τρεις βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας: από τον πρωτογενή τομέα, από τη ναυτιλία και από τον τουρισμό, συνεπικουρούμενους από τη μεταποίηση και τη βιομηχανία. Σκοπός μας είναι να μειώνουμε συνεχώς το χρέος ως προς το ΑΕΠ αυξάνοντας το ΑΕΠ, έτσι ώστε να μην είναι εις βάρος της ευημερίας του ελληνικού λαού, όπως η ακριβώς αντίθετη πολιτική των μνημονίων.

Η Ελλάδα έχει άλλωστε τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές, αρκεί να «ξυπνήσει» η δημιουργικότητα και η επιχειρηματικότητα των Πολιτών της, ενώ ως χώρα αποτελεί μία ιδανική επενδυτική επιλογή, αρκεί να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες. Θεωρεί πάντως πως οι μισθοί πρέπει να αναπροσαρμόζονται ετήσια, παραμένοντας ίσοι με την παραγωγικότητα των εργαζομένων συν τον πληθωρισμό, για να εξασφαλίζεται ένα ανταγωνιστικό κόστος εργασίας ανά μονάδα παραγομένου προϊόντος.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ γνωρίζει πως μόνο οι προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης  μίας χώρας επιβραβεύονται σήμερα από τους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές – ενώ μόνο μέσω της ανάπτυξης μπορούν να επιλυθούν τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, όπως η ανεργία, το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό και τόσα άλλα.

Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για τη διακυβέρ­νηση της χώρας αφορούν:

(1) Την ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας, δίνοντας έμφαση πρωτίστως στην Πρωτογενή Παραγωγή συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης της και συγκεκριμένα στους τομείς:

Ι.      Αγροβιοδιατροφή.

ΙΙ.     Κτηνοτροφία.

ΙΙΙ.    Παραγωγή Γαλακτοκομικών Προϊόντων.

 1. IV. Υγιεινή Φυτική Παραγωγή (Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, Καλλιέργεια Βοτάνων και «Υπερτροφίμων» (Superfoods).
 2. V. Αλιεία και Ιχθυοκαλλιέργειες.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει ότι η μόνη διέξοδος για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας είναι η «πραγμα­τική παραγωγή πλούτου». Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ επιδιώκει τη δη­μιουργία μιας ισχυρής και οικονομικά εύρωστης Ελλάδας, πιστεύοντας ότι η βάση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι πρωτίστως η ενίσχυση της αγροτικής / κτη­νοτροφικής παραγωγής και της αλιείας. Για την ΕΛΛΗ­ΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, η στήριξη των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων είναι υποχρέωση και εθνικό καθήκον, επειδή αποτελούν τη βάση της εθνικής οικονομίας και κρατούν ζωντανή την ελληνική περιφέρεια.

(2) Την ανάπτυξη του Τουρισμού, με έμφαση στις υπηρεσίες, όπως είναι οι πλατφόρμες ενοικίασης δωματίων και σπιτιών, καθώς επίσης οι εταιρείες ταξιδιών.

Προτείνονται μέτρα για την ανάπτυξη τόσο του Γενικού Τουρισμού, όσο και των εναλλακτικών μορφών τουρι­σμού και συγκεκριμένα:

 1. Πολιτιστικού και αρχαιολογικού τουρισμού
 2. Θρησκευτικού – προσκυνηματικού τουρισμού
 3. Τουρισμού υγείας και ευεξίας
 4. Αγροτικού τουρισμού (Αγροτουρισμός)
 5. Θαλάσσιου τουρισμού
 6. Γαστρονομικού τουρισμού
 7. Οινοτουρισμού
 8. Οικοτουρισμού
 9. Ορεινού και χιονοδρομικού τουρισμού
 10. Εκπαιδευτικού τουρισμού

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θεωρεί τον τουρισμό ως μία από τις βαριές βιομηχανίες της χώρας μας, γι’ αυτό έχει προ­τάσεις σε όλους τους δυνατούς τομείς ανάπτυξης του τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δε δίνεται προς τους τουρίστες της Ρωσίας, οι πολίτες  της οποίας δείχνουν ιδιαί­τερο ζήλο για να επισκεφθούν την Ελλάδα, όχι μόνο για να απολαύσουν τη θάλασσα, τον ήλιο και την παραδοσια­κή κουζίνα, αλλά και για να προσκυνήσουν στις Ι. Μονές και Εκκλησίες μας, όπου φυλάσσονται ιερά λείψανα και κειμήλια.

(3) Την ανάπτυξη της Ναυτιλίας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως η ναυτιλία, εάν συν­δυαστεί με την ανάπτυξη στους τομείς της πρωτογενούς οικονομίας, του διεθνούς εμπορίου και του τουρισμού, μπορεί να συμβάλλει ου­σιαστικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας της Ελλάδας.

(4) Την Επαναβιομηχανοποίηση της χώρας, με αφετηρία τη μεταποίηση και με στήριγμα την Πρωτογενή παραγωγή, τον Τουρισμό και τη Ναυτιλία.

(5)    Την Ανάπτυξη, με έμφαση στις επενδύ­σεις και στην επιχειρηματικότητα, μέσα σε ένα κράτος που δεν θα είναι γραφειοκρατικά δομημένο, αλλά με όσο πιο απλές διαδικασίες γίνεται, καθώς επίσης φιλικό προς τις επιχειρήσεις, ξένες και ελληνικές. Δίνει έμφαση στους απλούς και κατανοητούς από όλους νόμους και κανόνες, οι οποίοι όμως θα τηρούνται απαρέγκλιτα από όλους ανεξαιρέτως.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως οι κοινωφελείς, οι στρατηγικές και οι μονοπωλιακές κερδοφόρες επιχειρήσεις πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο, λειτουργώντας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ενώ όλες οι άλλες στον ιδιωτικό τομέα. Πριν όμως αποκρατικοποιηθούν, θα πρέπει να ανακτήσουν την πραγματική τους αξία και όχι αυτήν που είναι αποτέλεσμα της κρίσης και της ύφεσης.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει στρατηγικό σχέδιο, που έχει προέλθει από πολυετή μελέτη και έρευνα, για να οδηγηθεί η Ελλάδα στο δρόμο της Ανάπτυξης και της ευημερίας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

(6)  Τη θέσπιση ενός νέου διαχρονικά σταθερού  φορολογικού συστή­ματος.

Η υπερβολική φορολόγηση των πολιτών και η επιβολή φόρων στους ήδη υπάρχοντες φόρους είναι εκ προοιμίου μία αποτυ­χημένη μέθοδος αύξησης των κρατικών εσόδων. Η υπερβολική ­φορολόγηση, η διόγκωση των οφειλών των πολιτών στο κράτος, τα μηδενικά έσοδα στα δημόσια ταμεία και η επι­βολή νέων φόρων, οδηγούν την ελληνική οικονομία σε βαθιά και παρατεταμένη ύφεση! Παράλληλα, οι πολίτες γίνονται κάθε χρό­νο όλο και πιο φτωχοί, ενώ ο ιδιωτικός τομέας που ήταν η «ατμομηχανή» της οικονομίας και τροφοδοτούσε τα κρα­τικά ασφαλιστικά ταμεία, έχει πλέον διαλυθεί!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως οι φορολογικοί συντελεστές θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί με τις γειτονικές χώρες, για να προσελκύονται επιχειρήσεις και για να μην αναγκάζονται να μεταναστεύσουν τόσο οι ελληνικές, όσο και οι ξένες.  Οι βασικές λύσεις που προτείνουμε και που είναι άμεσα εφαρμόσιμες είναι οι κάτωθι:

1.Μειωμένους συντελεστές φορολογίας, με εφαρμογή τους από το επόμενο Οικονομικό Έτος, όπως οι παραπάνω (15% για τις επιχειρήσεις, κλίμακα από 15% έως 35% για τους ιδιώτες, με αφορολόγητο 12.000 €). Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές φορολόγησης της μισθωτής εργα­σίας σε σχέση με τις χώρες του ΟΟΣΑ. Το ίδιο συμ­βαίνει με τον συντελεστή ΦΠΑ και με τον συντε­λεστή φορολογίας εισοδήματος των νομικών προ­σώπων. Ειδικά όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, ο υψηλός φορολογικός συντελεστής, σε συνδυασμό με το ΕΦΚΑ, με την επί πλέον φορολογία των μερισμάτων κατά 15% και με την απαράδεκτη 100% προκαταβολή φόρου, καθιστά εντελώς ασύμφορη την επιχειρηματική δραστηριοποίηση.

Εκτός αυτού, συνεχώς προκύπτουν νέοι έκτακτοι φόροι επί των ήδη φορολογηθέντων εισοδημάτων, όπως για παράδειγμα η εισφορά αλληλεγγύης ή το τέλος ακινήτων. Ειδικά όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, ο στόχος είναι η μείωση του κατά 40%, επί πλέον έως 40% με ενεργειακά κριτήρια, καθώς επίσης η υιοθέτηση απαλλαγών – όπως για παράδειγμα, για τα ακίνητα που δεν είναι νοικιασμένα και μη ηλεκτροδοτούμενα. Η παγκόσμια εμπειρία έχει δείξει ότι το ύψος των φορολογικών συντελεστών συνδέεται με τον ρυθμό ανάπτυξης. Όσο χαμηλότεροι οι φο­ρολογικοί συντελεστές, τόσο μεγαλύτεροι οι ρυθμοί ανάπτυξης του κράτους!

2. Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ Τροφίμων και Φαρμά­κων στο 10%, των Νησιών στο 7% και όλων των λοιπών συναλλαγών στο 20%, σταδιακά στο 15%. Η Ελλάδα διαθέτει από τους υψηλότερους συντελε­στές ΦΠΑ στον ΟΟΣΑ, ενώ ταυτόχρονα δεν λαμβάνο­νται υπόψη ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες του ελλαδικού χώρου, όπως τα πολλά μικρά και μεγάλα νησιά μας κλπ.

3. Μακροπρόθεσμα αντιγραφή του Αμερικανικού μοντέλου φο­ρολόγησης, που είναι 100% επιτυχημένο και ηλεκτρονική σύνδεση όλων των συναλλαγών και παραγωγικών διαδικασιών, από τη βάση της παραγωγής μέχρι την τελική κατανάλωση. Διευκρινίζεται όμως πως αυτή η κάρτα δεν σχετίζεται με την «Ηλεκτρονική Κάρτα του Πο­λίτη», την εφαρμογή και την χρήση της οποίας καταδικάζουμε!

Η επιβολή των capital controls το καλοκαίρι του 2015 έκανε τις συναλλαγές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες μια καθημερινότητα. Οι συναλλαγές θα γίνο­νται με ειδικές κάρτες (όχι RFID) που θα καθιστούν την φοροδιαφυγή σχεδόν ανέφικτη. Είναι όμως και ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που μπορεί να καταπολεμή­σει την καθυστέρηση ή την αποφυγή της απόδοσης του ΦΠΑ.

4. Κατάργηση των Τεκμηρίων και Θέσπιση Δίκαιου Φορολογικού Συστήματος, όπου ο καθένας θα φορολογείται βάσει των πραγματικών και καθα­ρών εσόδων του και όχι βάσει αυτών που φαντάζεται ή υποθέτει το Υπουργείο Οικονομικών! Όσο πιο δίκαιο είναι το φορολογικό σύστημα, τόσο περιορίζεται η φοροδιαφυγή. Όταν το κράτος φτά­νει στο σημείο να καταληστεύει το 70% των εσόδων ενός ιδιοκτήτη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, όπως για παράδειγμα ένα περίπτερο ή ένα εμπορικό κατάστημα, τότε είναι επόμενο ο πολίτης να κρύβει τα έσοδα!

Η φορολογία δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% των πραγματικών καθαρών εσόδων και είναι ανεπίτρεπτο να μην αφαιρούνται αυθαίρετα οι δαπάνες των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων από τα φορολογητέα έσοδα τους, όπως για παράδειγμα ο ΕΦΚΑ. Επιπλέον, με τη μείωση της υπερφορολόγησης το Κράτος θα ωφελη­θεί γιατί ο κάθε πολίτης θα έχει περισσότερα χρήματα για να καταναλώσει, να τα διαθέσει στην αγορά, να επωφεληθούν πολλοί κλάδοι και επιχειρήσεις και το κράτος να εισπράττει περισσότερα έσοδα από το ΦΠΑ.

5. Καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς και δωροδοκίας στο δημόσιο. Τα μεγαλύτερα και πε­ρισσότερα κρούσματα διαφθοράς απαντώνται στον δημόσιο τομέα. Το κράτος οφείλει να ελέγχει εξονυχιστικά τους δημόσιους λειτουργούς του, αλλά και τα περιουσιακά τους στοιχεία, ώστε να διαπιστώνεται εάν αυτά συνάδουν με τους μισθούς τους.

6. Εφαρμογή σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος

7. Αυτόματος Συμψηφισμός Οφειλών και Επιστρο­φών.

8. Κατάργηση και Διαγραφή όλων των Προστί­μων-Προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί από το Δημόσιο προς τους Πολίτες, ώστε ο πολίτης θα κληθεί να καταβάλλει μόνο το οφειλόμενο κεφάλαιο και όχι τους τοκογλυφικούς τόκους που το ίδιο το Δημόσιο του έχει επιβάλλει.

(Δημιουργία Φορολογικής Κλίμακας με βάση το Κριτήριο: «Έσοδα – Έξοδα = Υποκείμενα σε Φόρο».

9. Δίνουμε λύση στο πρόβλημα των ασφαλισμέ­νων – ανασφάλιστων ελεύθερων επαγγελματι­ών με τα παρακάτω μέτρα:

–       Διαγραφή του 50% των ανεξόφλητων εισφορών που δημιουργήθηκαν κατά τα χρόνια της ύφεσης.

–       Επανυπολογισμός των εισφορών με βάση τα ετήσια ει­σόδημα τους.

–       Αφαίρεση της ιατροφαρμακευτικής εισφοράς, μιας και ο ελεύθερος επαγγελματίας που ήταν ανασφάλιστος κλήθηκε να καταβάλλει την αντίστοιχη εισφορά.

–       Αφαίρεση όλων των παράνομων τόκων (από 3 έως 48%) και προσαυξήσεων που επιβλήθηκαν, γιατί οι ει­σφορές του επαγγελματία είναι ατομικές και όχι εργο­δοτικές.

–       Το ποσό που θα προκύψει θα ρυθμιστεί με τέτοιο τρό­πο, ώστε ο επαγγελματίας να μπορεί να το αποπληρώ­σει μέχρι να βγει στην σύνταξη του, αλλά και να είναι σε θέση να καλύπτει τις τρέχουσες εισφορές, που θα είναι εναρμονισμένες με το πραγματικό ετήσιο εισόδη­μα του και όχι σε πίνακες με αύξηση ανά τριετία.

– Ηλεκτρονική σύνδεση όλων των συναλλαγών, από τα διυλιστήρια μέχρι το πρατήριο, από το χωράφι έως το κατάστημα, από το εργοστάσιο έως τον καταναλωτή.

– Λειτουργία του συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών καυσίμων που έχουν τοποθετηθεί αλλά δεν έχουν λει­τουργήσει ποτέ.

Ειδικά όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, γνωρίζοντας πως οι τράπεζες θα πουλήσουν τα ενυπόθηκα δάνεια το ανώτατο στο 40% της αξίας τους (άρα με «κούρεμα» 60%) και τα καταναλωτικά στο 3% (άρα με «κούρεμα» 97%), προτείνει τα εξής:

(α) Το «κούρεμα» των ενυπόθηκων δανείων κατά 30%, στο ύψος περίπου της πτώσης του ΑΕΠ της χώρας, εφόσον συμφωνηθεί η εφάπαξ πληρωμή τους από το δανειολήπτη. Άλλωστε οι τράπεζες έχουν ήδη αποσβέσει το 52% των δανείων τους και τους έχουν προσφερθεί αναβαλλόμενοι φόροι 17 δις €, οπότε θα απολαμβάνουν φορολογικά οφέλη για πολλά χρόνια.

(β) Το «κούρεμα» των καταναλωτικών κατά 80%, εφόσον συμφωνηθεί η εφάπαξ πληρωμή τους από το δανειολήπτη.

(γ) Εναλλακτικά τις άλλες μεθόδους των τραπεζών, οι οποίες όμως πρέπει να θεσμοθετηθούν μαζί με τις παραπάνω από το κράτος.

Σε κάθε περίπτωση, είναι ανεπίτρεπτο να χάνει ο οφειλέτης το σπίτι του και να παραμένει χρεωμένος στην τράπεζα, οπότε η νομοθεσία που θα υποχρεώνει τις τράπεζες να διαγράφουν το 100% του δανείου με την παράδοση του σπιτιού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Όλοι γνωρίζουμε άλλωστε πως όσον αφορά τα δάνεια, δεν φταίει μόνο ο οφειλέτης αλλά, επίσης, ο δανειστής, ενώ η πολιτική δανεισμού των τραπεζών πριν από την κρίση ήταν συχνά ανεύθυνη και καταστροφική. Τέλος, έως πρόσφατα τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια ήταν 28 δις €, εκ των οποίων μόλις τα 12 δις € αφορούσαν την πρώτη κατοικία. Επομένως το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση.

Σε σχέση με τη νομισματική πολιτική, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως όλες οι χώρες πρέπει να είναι προετοιμασμένες για τυχόν διάλυση της Ευρωζώνης, με ευθύνη της Γερμανίας και της πολιτικής που έχει υιοθετήσει μετά την υιοθέτηση του ευρώ (μισθολογικό dumping), παράγοντας πλεονάσματα εις βάρος όλων των άλλων εταίρων της. Ειδικά μετά το ξεκίνημα της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους που η ίδια προκάλεσε, αρνούμενη στην Ελλάδα τη στήριξη που όφειλε να είχε.

Στα πλαίσια αυτά, μία εξειδικευμένη ομάδα της έχει αναλάβει την εκπόνηση σχεδίου προετοιμασίας ενός συμπληρωματικού φορολογικού νομίσματος, αποκλειστικά και μόνο για ώρα ανάγκης, συμβατού όμως με τη νομοθεσία της Ευρωζώνης για να είναι νόμιμο στα πρώτα στάδια του. Επίσης ενός ιδιωτικού νομίσματος για άμεση υιοθέτηση, όπως υπάρχει σε άλλες χώρες, έτσι ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, αναφορικά με τις δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που χρεοκόπησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, χωρίς οι υπερχρεωμένοι ιδιοκτήτες τους να μπορούν να τις κλείσουν, πόσο μάλλον να πληρώσουν τα χρέη τους και να δραστηριοποιηθούν ξανά, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει σχεδιάσει τη νομική και φορολογική απελευθέρωση τους (θεσμικά), θεωρώντας απαραίτητο να τους δοθεί μία δεύτερη ευκαιρία.

(7)    Την εξυγίανση, την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Υγείας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ έχει σαν βασική προτεραιότητα την αναδιάρθρωση της Δημόσιας Υγείας, ώστε να εξασφαλι­στεί η ποιοτική διαβίωση όλων των Ελλήνων! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως κανένας Έλληνας δεν πρέπει να στερείται το αγαθό της Υγείας!

(8) Το δημογραφικό, τις συντάξεις και γενικότερα το ασφαλιστικό που αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας  

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θεωρεί πως το δημογραφικό οδηγεί στην εξαφάνιση του Έθνους εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα και πως το ασφαλιστικό, μαζί με τις συντάξεις, αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της διακυβέρνησης της χώρας με στόχο ένα βιώσιμο σύστημα για τους Έλληνες. Ένα από τα μέτρα που προτείνει η Ελληνική Λύση είναι η μεγαλύτερη στήριξη των οικογενειών με 2, 3, 4 και άνω παιδιά, με ειδικά μηνιαία επιδόματα έως τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους.

(9)    Την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πη­γών Ενέργειας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, γνωρίζοντας πως ο υπόγειος ενεργειακός πλούτος της Ελλάδας είναι τεράστιος μεν, αλλά θα αργήσει να προσφέρει στην οικονομία (αν και υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να τιτλοποιηθεί ένα μέρος του, βοηθώντας τη χρηματοδότηση της χώρας), έχει σχεδιάσει μία συγκεκριμένη ενεργει­ακή πολιτική, με επικέντρωση στους ακόλουθους βασι­κούς τομείς:

(α) ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

(β) εξοικονόμηση ενέργειας και

(γ) ορθολογική χρήση της ενέργειας.

Με την ενεργειακή πολιτική που σχεδίασε η Ελληνική Λύση το κράτος θα μπορούσε να εξοικονομήσει όλα τα έσοδα που θα του λείπουν από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ που προτείνουμε,  αυξάνοντας ταυτόχρονα το ΑΕΠ, τις επενδύσεις και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

(10)  Τη ριζική αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης, μεταξύ άλλων με τις μεθόδους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματική, με την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία.

(11)  Τον εξορθολογισμό του Συστήματος Απόδοσης Δικαιοσύνης

(12) Τη λήψη μέτρων για την στήριξη της Καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων.

Στην Ελλάδα της κρίσης και της ύφεσης, ευτυχώς υπάρ­χουν ακόμα πολλοί Έλληνες που με καινοτόμες ιδέες και πατέντες αντιστέκονται! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ νιώθει υποχρεωμένη να στηρίξει αυτούς τους Έλληνες και να τους βοηθήσει στην υλοποίηση και εφαρμογή των καινο­τόμων ιδεών τους!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ στηρίζει την ελληνική καινοτομία και τη θεωρεί ως έναν από τους μοχλούς ανάπτυξης και επανεκκίνησης της οικονομίας!

(13)  Τη λήψη  μέτρων για την Εξωτερική Πολιτική

(14)  Τη λήψη μέτρων για την Εθνική Άμυνα, με ένα Εθνικό Συμβούλιο που θα εγγυάται τη σταθερή διαχρονικά πολιτική, όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις, την άμυνα και την ασφάλεια. Την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του στρατού για την παραγωγή προϊόντων και τη σωστή διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων, έτσι ώστε να έχει έσοδα και να συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ.

(15) Τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια του Πολίτη.

(16)  Την ολική αναδιάρθρωση του Κοινοβουλευτικού Συ­στήματος, με στόχο τη σταδιακή υιοθέτηση της άμεσης δημοκρατίας κατά το ελβετικό πρότυπο που εφάρμοσε στη χώρα ο εξαίρετος Ι. Καποδίστριας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, έχοντας ΠΛΗΡΗ επίγνωση της ΑΞΙ­ΑΣ του Κοινοβουλευτισμού και της ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ της χρονικής περιόδου, προτείνει τα συγκεκριμένα μέτρα που θα αναβαθμίσουν το θεσμό αυτό και θα κάνουν τους Έλ­ληνες να νιώθουν ασφάλεια και ότι όλοι είναι ΙΣΟΙ απέναντι στο ΝΟΜΟ, δίχως ΚΑΜΙΑ Εξαίρεση!!

(17)  Τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την επα­ναπροώθηση των παρανόμων μεταναστών στις χώρες κα­ταγωγής τους.

Τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες Πολίτες τείνουν να γί­νουν μειονότητα μέσα στην Ελλάδα! Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης έχουν στο επίκεντρο το εθνικό συμφέρον και την ασφάλεια της Ελλάδας και των Ελλή­νων! Οι Έλληνες πρέπει να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας και να διαφυλάξουμε τη γλώσσα, τον πολιτισμό και τη θρησκεία μας!

Η εφαρμογή της συνθήκης του Ο.Η.Ε., η εκπόνηση ενός σωστού μεταναστευτικού νόμου και η απαγόρευση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό, αποτελούν πρώτες προτεραιότητες μας.

(18)  Τη λήψη μέτρων για την στήριξη και την ενίσχυση των δεσμών με τους Έλληνες του εξωτερικού και την Ομογένεια.

Εκτός των συνόρων της Ελλάδας βρίσκεται μια δεύτε­ρη Ελλάδα! Είναι οι Έλληνες μετανάστες και ο απόδη­μος Ελληνισμός που αγαπούν την Ελλάδα περισσότερο από τους Έλληνες που έχουν παραμείνει στην χώρα! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ πιστεύει πως η ανάγκη στήριξης των Ελλήνων του Εξωτερικού και της Ομογένειας είναι πλέον πιο επιτακτική από ποτέ.

(19) Τη λήψη μέτρων για τη δημιουργία ενός πραγματικού κράτους πρόνοιας, με έμφαση στους πολίτες με αναπηρία  (ΑμεΑ).

Το ελληνικό Κράτος ανέκαθεν υπήρξε ανάλγητο και αδι­άφορο απέναντι στις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Οι κυβερνήσεις που πέρασαν, αντιμετώπισαν τα ΑμεΑ σαν να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι εδώ για να υπερασπιστεί  τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών με αναπηρίες και ειδικές ικανότητες, που τόσα χρόνια ήταν παραγκωνισμένοι από τις κυβερνή­σεις και βρίσκονταν στο περιθώριο του κοινωνικού βίου.

(20) Τη λήψη μέτρων για την Αναδιάρθρωση της Παιδείας.

Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είναι επιτακτική ανάγκη η ρι­ζική αναδιάρθρωση της ελληνικής παιδείας, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η συνέχεια του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας μας! Οι προτάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ είναι απόρροια επίπονης έρευνας που έχει στο επίκεντρο το Εθνικό Συμφέρον και την Ευημερία των Ελλήνων! Βασικό στοιχείο αποτελεί η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και η λειτουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων, αυξάνοντας το ΑΕΠ και τα έσοδα του δημοσίου.

(21) Την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Η Ελληνική Λύση είναι υπέρ της ίδρυσης ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα που θα αυξήσουν το λιγότερο κατά 5% το ΑΕΠ, οπότε κατά περίπου 3 δις € τα έσοδα της χώρας, δημιουργώντας επί πλέον πάνω από 100.000 νέες θέσεις εργασίας.

Προηγούμενο άρθροΟι νέες προτάσεις της Ελληνικής Λύσης για το περιβάλλον
Επόμενο άρθροΟ Υποψήφιος Βουλευτής Ανατ. Αττικής Σταύρος Πετρόπουλος δίπλα στους κατοίκους του Γέρακα.