Σοφία Ασημακοπούλου – Διαρκής επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων

244

Κατά την επεξεργασία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας.