Σοφία Ασημακοπούλου – Διαρκής επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων 25/11/2021

Επιδιώκεται, λέτε, μέσω του παρόντος, ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας προμηθειών υγείας.

(;) Και θα εκσυγχρονιστεί, πώς αλλιώς;

Μα με την κατάργηση του προηγούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» και με τη σύσταση ενός νέου νομικού προσώπου ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ δικαίου αυτή τη φορά με την ίδια επωνυμία.

Και αναρωτιόμαστε, αν αυτό το «νέο» νομικό πρόσωπο, που θα ανήκει, όπως λέτε, κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) στο Ελληνικό Δημόσιο, θα λειτουργεί πραγματικά για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος ή για την εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων.

Τα ερωτηματικά είναι πάρα πολλά.

Όπως για παράδειγμα για το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύνανται να υλοποιούνται έργα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις και αναλύσεις.

Για να υπάρχει το περιθώριο ερμηνείας κατά το δοκούν προφανώς.

Ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και η εποπτεία των κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, θα διενεργούνται από ένα και μόνο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κι αυτό από μόνο του προβληματίζει.
(;) Με ποια εχέγγυα θα λειτουργεί;
Το οριστικό σχέδιο κεντρικών προμηθειών για τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Κεντρικών Προμηθειών (Ε.Σ.Κ.Π.) θα εγκρίνεται είτε με απόφαση του Υπουργού Υγείας είτε, σε περίπτωση συναρμοδίων Υπουργείων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.
Η διαφάνεια σε όλο της το μεγαλείο!
Ειδικά για ένα τόσο σπουδαίο αντικείμενο!

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας!

Χωρίς κανένα ενδοιασμό πια, παρέχετε υπερεξουσίες!

Τα λοιπά επτά (7) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνονται και εκείνα είτε από Υπουργούς, είτε από τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ είτε από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγειονομικών Περιφερειών.

Ξεκάθαρα φωτογραφικές διατάξεις.

Ο Πρόεδρος, εισηγείται προς το Δ.Σ. τη σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας από εξωτερικούς συνεργάτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων αρμοδιότητας της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

Έτσι γενικά και αόριστα!

Ορίζεται η αμοιβή που καταβάλλεται σε περίπτωση προσφυγής σε υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, φυσικού ή νομικού προσώπου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
Ούτε ποιοι, ούτε πώς!

Επίσης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, η Ε.Κ.Α.Π.Υ. δύναται, με απόφαση του Δ.Σ. να προσλαμβάνει εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα προμηθειών υγείας, έρευνας αγοράς και επικοινωνίας, καθώς και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), έως σαράντα (40) άτομα.

Ο εντελώς υποκειμενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, θα καθορίζει την ειδικότερη διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρχής σε οργανικές μονάδες, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο στελέχωσής τους, το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού, τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα κ.λπ.

Πρόκειται για πολύ σοβαρά ζητήματα, που προφανώς δεν θα έπρεπε να ρυθμίζονται «ελαφρά τη καρδία».

Η (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις και μνημόνια συνεργασίας με και με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Προφανώς και είμαστε πλήρως αντίθετοι σε αυτό!

Αντιμετωπίζετε τον κρίσιμο και πολύπαθο τομέα της υγείας με την λογική της πρόχειρης λύσης, των παρεκκλίσεων και των υπερεξουσιών σε Υπουργούς.

Με αποτέλεσμα, αντί να καλύπτονται ουσιαστικά οι ελλείψεις, να κουκουλώνονται.

Ο χώρος της υγείας έχει λεηλατηθεί ασύστολα.

Οι πολίτες όμως για να νιώσουν ασφαλείς έχουν την δίκαιη και αυτονόητη απαίτηση από το κράτος να καλύπτει τις βασικές υποδομές υγείας.

Εμείς στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ σας το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές:

Την ώρα που εσείς σβήνετε και γράφετε, καταργείτε και επανασυστήνετε, χάνονται δεκάδες ανθρώπινες ζωές καθημερινά.

Προσέξτε -δεν είναι αριθμοί – είναι άνθρωποι, συμπολίτες μας, Έλληνες που τους στοιβάζετε στα νοσοκομεία λες και είναι «αντικείμενα».

Με τόσους νεκρούς και τέτοια πίεση στο ΕΣΥ, με τους γιατρούς να λιποθυμούν μην αντέχοντας άλλο τις συνθήκες εργασίας, αποδεικνύεται πόσο επικίνδυνοι είστε!

Είστε αμετανόητοι και επαναλαμβάνετε τα ίδια εγκληματικά λάθη!
Την πιο κρίσιμη στιγμή, θέσατε σε αναστολή υγειονομικούς λειτουργούς.
Αντί να προβείτε έστω και τώρα, την ύστατη στιγμή, στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, εμμένετε στα κατασταλτικά μέτρα.
Στα μέτρα που έχουν οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου αλλά και στην δημιουργία επιπλέον βαθιών κρίσεων, οικονομικής και κοινωνικής πέραν της υγειονομικής.
Σας ευχαριστώ

Προηγούμενο άρθροΒασίλης Βιλιάρδος – Ολομέλεια 25/11/2021
Επόμενο άρθροΚωνσταντίνος Μπούμπας – Ολομέλεια 25/11/2021