Συζήτηση για αντικαπνιστικό νόμο – Τοποθέτηση για μικρό Ραφαήλ

241