Θέμα: “Αδήλωτα τετραγωνικά σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές”

Αδήλωτα τετραγωνικά σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

Προηγούμενο άρθροΘέμα: “SOS από την περιοχή της Ροτόντας στη Θεσσαλονίκη”
Επόμενο άρθροΘέμα: “Ανάγκη γνωμοδότησης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) προς αποσαφήνιση του άρθρου 6, παρ.1 του Ν. 3454/2006, περί αποδοχής και συμπερίληψης όλων των πολυτέκνων στον Ειδικό Πίνακα Πολυτέκνων για προσωρινή-οριστική τοποθέτηση/απόδοση οργανικής θέσεως”