Θέμα: “Αίτημα των πολυτέκνων της Λάρισας για απεριόριστη χρονικά διάρκεια στέγασης στα “Οικήματα Στέγασης Έγγαμων Άγαμων Αξιωματικών Υπαξιωματικών” (ΟΣΕΑΑΥ), των πολυτέκνων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας”

819

Αίτημα των πολυτέκνων της Λάρισας για απεριόριστη χρονικά διάρκεια στέγασης στα “Οικήματα Στέγασης Έγγαμων Άγαμων Αξιωματικών Υπαξιωματικών” (ΟΣΕΑΑΥ), των πολυτέκνων στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας