Θέμα: “Ανάγκη για ενέργειες πρόληψης προς αποφυγή έκρηξης εντός Ελλάδος εξ’ αιτίας των ίδιων παραγόντων που προκάλεσαν την πρόσφατη έκρηξη στη Βυρηττό”

772

Ανάγκη για ενέργειες πρόληψης προς αποφυγή έκρηξης εντός Ελλάδος εξ’ αιτίας των ίδιων παραγόντων που προκάλεσαν την πρόσφατη έκρηξη στη Βυρηττό