Θέμα: “Αμοιβές μελών ΔΣ της “Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων””

80

Ερώτηση με θέμα: Αμοιβές μελών ΔΣ της “Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων”.