Θέμα: “Αμοιβές μελών ΔΣ του “Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων””

82

Ερώτηση με θέμα: Αμοιβές μελών ΔΣ του “Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων”.