Θέμα: “Ανάγκη ενίσχυσης με επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό και βελτίωσης συνθηκών στο θεραπευτήριο “Αγίας Βαρβάρας” (πρώην Λοιμωδών)”

646

Ανάγκη ενίσχυσης με επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό και βελτίωσης συνθηκών στο θεραπευτήριο “Αγίας Βαρβάρας” (πρώην Λοιμωδών)