Θέμα: “Κίνδυνος πύρκαγιάς από ενέργειες λαθρομεταναστών στην περιοχή της Μαλακάσας”

Κίνδυνος πύρκαγιάς από ενέργειες λαθρομεταναστών στην περιοχή της Μαλακάσας