Θέμα: “Ανάγκη για συμπερίληψη στους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος όλων των Ελλήνων που βρίσκονται σε βεβαιωμένη ανέχεια”

669

Ανάγκη για συμπερίληψη στους δικαιούχους του κοινωνικού μερίσματος όλων των Ελλήνων που βρίσκονται σε βεβαιωμένη ανέχεια