Θέμα: “Πλήρης στασιμότητα παρατηρείται στο ζήτημα της αξιοποίησης των ιαματικών πηγών της Λουτρόπολης “Θερμής” στη Λέσβο”

670

Πλήρης στασιμότητα παρατηρείται στο ζήτημα της αξιοποίησης των ιαματικών πηγών της Λουτρόπολης “Θερμής” στη Λέσβο