Θέμα: Ανάγκη να επιδοτηθεί το κόστος για αγορά λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζωοτροφών

Ανάγκη να επιδοτηθεί το κόστος για αγορά λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και ζωοτροφών

Προηγούμενο άρθροΘέμα: Ένταξη σε ειδική κατηγορία υπηρεσιακών τοποθετήσεων όσων εκπαιδευτικών έχουν οι ίδιοι αναπηρία, είτε έχουν αναπηρία μέλη της οικογένειάς τους
Επόμενο άρθροΘέμα: Μη υλοποίηση εισέτι του πλάνου εξυγιάνσεως της ζαχαροβιομηχανίας