Θέμα: Ανεπαρκής η αστυνόμευση των κόκκινων περιοχών της Δυτικής Αττικής

Ανεπαρκής η αστυνόμευση των κόκκινων περιοχών της Δυτικής Αττικής