Θέμα: Άρνηση Δημοτικού Συμβουλίου για δημιουργία Αιολικού Πάρκου στην Αστυπάλαια

884

Άρνηση Δημοτικού Συμβουλίου για δημιουργία Αιολικού Πάρκου στην Αστυπάλαια