Θέμα: Δήλωση Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Ιάσμου περί του ότι “αισθάνονται Τούρκοι” – Αναπάντητη ερώτηση σχετική με Δήμο Ιάσμου Ροδόπης

885

Δήλωση Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Ιάσμου περί του ότι “αισθάνονται Τούρκοι” – Αναπάντητη ερώτηση σχετική με Δήμο Ιάσμου Ροδόπης