Θέμα: “Ασφάλεια Αθλητικών Εγκαταστάσεων”

76

Ερώτηση με θέμα: Ασφάλεια Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου