Θέμα: «Ασφάλεια Αθλητικών Εγκαταστάσεων»

Ερώτηση με θέμα: Ασφάλεια Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου