Θέμα: “Ασφάλεια Αθλητικών Εγκαταστάσεων”

232

Ερώτηση με θέμα: Ασφάλεια Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου