Θέμα: «Προκαταβολή φόρου σε επιχειρήσεις και επιτηδευματίες»

Ερώτηση με θέμα: Προκαταβολή φόρου σε επιχειρήσεις και επιτηδευματίες

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου: