Θέμα: “Προκαταβολή φόρου σε επιχειρήσεις και επιτηδευματίες”

83

Ερώτηση με θέμα: Προκαταβολή φόρου σε επιχειρήσεις και επιτηδευματίες

Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου: