Θέμα: “Χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα αρκετοί αγρότες της Καρδίτσας”

492

Ερώτηση με θέμα: Χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα αρκετοί αγρότες της Καρδίτσας