Θέμα: Χωρίς καταστήματα η Εθνική Τράπεζα σε πολλές περιοχές του Δήμου Αχαρνών

Χωρίς καταστήματα η Εθνική Τράπεζα σε πολλές περιοχές του Δήμου Αχαρνών