Θέμα: Παράταση προθεσμίας για τα πληγέντα κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 αιτείται ο Δήμος Μαραθώνα

Παράταση προθεσμίας για τα πληγέντα κτίρια από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 αιτείται ο Δήμος Μαραθώνα