Θέμα: «Εγκατάλειψη του χωριού Βρίσα Λέσβου»

Ερώτηση με θέμα: Εγκατάλειψη του χωριού Βρίσα Λέσβου