Θέμα: “Εγκατάλειψη του χωριού Βρίσα Λέσβου”

18

Ερώτηση με θέμα: Εγκατάλειψη του χωριού Βρίσα Λέσβου