Θέμα: “Εγκαταλελειμμένοι στο έλεος της μοίρας τους οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής”

680

Εγκαταλελειμμένοι στο έλεος της μοίρας τους οι κάτοικοι της Ανατολικής Αττικής