Θέμα: “Ταλαιπωρία χιλιάδων κατοίκων του Χαϊδαρίου λόγω μείωσης των δρομολογίων του ΜΕΤΡΟ”

688

Ταλαιπωρία χιλιάδων κατοίκων του Χαϊδαρίου λόγω μείωσης των δρομολογίων του ΜΕΤΡΟ