Θέμα: “Έλλειψη προσωπικού ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Ροδόπολης”

Έλλειψη προσωπικού ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Ροδόπολης