Θέμα: “Επίδοση Ξιφών στους νέους Ανθυπολοχαγούς οιασδήποτε προέλευσης”

674

Επίδοση Ξιφών στους νέους Ανθυπολοχαγούς οιασδήποτε προέλευσης