Θέμα: “Οι παράνομες χωματερές και ευρύτερα η αντιμετώπιση του ζητήματος των σκουπιδιών στο νησί της Κρήτης”

313

Ερώτηση με θέμα: Οι παράνομες χωματερές και ευρύτερα η αντιμετώπιση του ζητήματος των σκουπιδιών στο νησί της Κρήτης.