Θέμα: “Ιθάκη – Παράταση της διαδικασίας υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο”

346

Ερώτηση με θέμα: Ιθάκη – Παράταση της διαδικασίας υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο.