Θέμα: “Κεφαλονιά – Παράταση της διαδικασίας υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο”

322

Ερώτηση με θέμα: Κεφαλονιά – Παράταση της διαδικασίας υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο.