Θέμα: “Κατάσχεση της Τουρκίας σε υγειονομικό υλικό με προορισμό την Ελλάδα”

Ερώτηση με θέμα: Κατάσχεση της Τουρκίας σε υγειονομικό υλικό με προορισμό την Ελλάδα