Η ορθόδοξη πίστη διώκεται! Το λένε πλέον και άλλοι!

279

Το κατάλαβαν οι Χριστιανοί και ας σιωπά η εκκλησία της χώρας μας ! Δεν ισχύουν για όλα τα δόγματα οι νόμοι; Δεν ισχύει η απαγόρευση για όλους;