Θέμα: “Κινδυνεύουν με οικολογική καταστροφή τα δάση του όρους της Δίρφεως από την μελλούμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών”

620

Κινδυνεύουν με οικολογική καταστροφή τα δάση του όρους της Δίρφεως από την μελλούμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών