Θέμα: “Στήριξη των κτηνοτρόφων των ορεινών δήμων των Αγράφων, της Στερεάς Ελλάδας”

Στήριξη των κτηνοτρόφων των ορεινών δήμων των Αγράφων, της Στερεάς Ελλάδας