Θέμα: Κίνδυνοι για τη Δημόσια Υγεία από την έλλειψη μέριμνας δωρεάν μοριακού ελέγχου (τεστ “Covid-19”) σε αστυνομικούς, υγειονομικούς και τις οικογένειές τους

Κίνδυνοι για τη Δημόσια Υγεία από την έλλειψη μέριμνας δωρεάν μοριακού ελέγχου (τεστ “Covid-19”) σε αστυνομικούς, υγειονομικούς και τις οικογένειές τους