Θέμα: Μη διενέργεια μαγνητικών τομογραφιών σε δημόσια νοσοκομεία λόγω “Covid-19”

Μη διενέργεια μαγνητικών τομογραφιών σε δημόσια νοσοκομεία λόγω “Covid-19”