Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Αχαρνών Αττικής για τα ΑμεΑ”

224

Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Αχαρνών Αττικής για τα ΑμεΑ