Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για τα ΑμεΑ”

215

Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για τα ΑμεΑ