Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας για τα ΑμεΑ”

120

Ερώτηση με θέμα: Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας για τα ΑμεΑ.