Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας για τα ΑμεΑ”

129

Ερώτηση με θέμα: Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας για τα ΑμεΑ.