Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για τα ΑμεΑ”

165

Ερώτηση με θέμα: Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για τα ΑμεΑ.