Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Λειψών για τα ΑμεΑ”

148

Ερώτηση με θέμα: Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Λειψών για τα ΑμεΑ.