Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Πλατανιάς Χανίων Κρήτης για τα ΑμεΑ”

193

Ερώτηση με θέμα: Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Πλατανιάς Χανίων Κρήτης για τα ΑμεΑ.