Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Ρόδου για τα ΑμεΑ”

124

Ερώτηση με θέμα: Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Ρόδου για τα ΑμεΑ.