Θέμα: “Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας για τα ΑμεΑ”

211

Ερώτηση με θέμα: Κονδύλια που λαμβάνει και χρήματα που δαπανά ο Δήμος Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας για τα ΑμεΑ.